ნინო წერეთელი

ნინო წერეთელი

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი