მანჩო ქავთარაძე

მანჩო ქავთარაძე

მანჩო ქავთარაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი