info@styfund.com
Tbilisi, Universiteti st. 2a

მემორანდუმი ლიეტუვის ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა საბჭოსთან (LiJOT)

მემორანდუმი ლიეტუვის ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა საბჭოსთან (LiJOT)

2022 წლის 26 დეკემბერს გაფორმდა მემორანდუმი ლიეტუვის ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა საბჭოსა (LiJOT) და სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდს შორის.

აღნიშნული მემორანდუმი ითვალისწინებს ურთიერთთანამშრომლობის ჩამოყალიბებას საბჭოსა და ფონდს შორის, რომელიც მოიცავს ახალგაზრდობის გაძლიერებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების მხარდაჭერას, სხვადასხვა საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული აქტივობების ორგანიზებასა და ხელშეწყობას, განათლებისა და ახალგაზრდობის მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორმატების მხარდაჭერას და სხვა.

2022 წლის 27 დეკემბერი

კატეგორია : სიახლეები
გაზიარება: